Elastyczne płytki klinkierowe. Technologia produkcji i jej zalety

Klinkier jako materiał materiał budowlany pochodzi z Holandii. Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu odgłosowi, jaki wydaje stukanie w glinianą cegłę lub dachówkę po kilku etapach prasowania i wypalania. Płytki klinkierowe, których właściwości przewyższały właściwości kamienia naturalnego, były trwałe i niedrogie. Masa gliniana została poddana procesowi wypalania w piecach o stałej, wysokiej temperaturze.

Produkcja płytek klinkierowych

Płytki klinkierowe (ofertę przejrzysz na https://home100.pl/plytki-klinkierowe) są jednokrotnie wypalanym ceramicznym materiałem wykończeniowym. Wykonana jest z gliny ogniotrwałej o minimalnej zawartości zanieczyszczeń, zmieszanej z topnikami i naturalnymi tlenkami barwiącymi.

W produkcji przemysłowej stosowane są dwie techniki produkcji klinkieru, które różnią się sposobem kształtowania gliny:

Prasowanie zwilżonej kompozycji

Pierwsza metoda polega na prasowaniu zwilżonej kompozycji na specjalnym sprzęcie, który po uformowaniu jest umieszczany w piecu do wypalania. Metoda ta nie pozwala na suszenie wstępne. Płytki produkowane metodą prasowania mają niską wytrzymałość ze względu na małą gęstość struktury. W rezultacie otrzymujemy klinkier o niskiej przewodności cieplnej, która w niektórych przypadkach jest bardziej wymagana niż odporność mechaniczna.

Ekstruder do płytek klinkierowych

Druga metoda wykorzystuje ekstruder, specjalne urządzenie w formie objętościowej maszynki do mielenia, które przetwarza wilgotną glinę. Kompozycja rozdrobniona jest formowana poprzez prasowanie próżniowe.

Preforma jest wstępnie suszona, a następnie ponownie hartowana w wysokiej temperaturze. Wytworzona w ten sposób płytka klinkierowa charakteryzuje się dużą gęstością, co zapewnia jej trwałość i wytrzymałość. Temperatura w piecach przeznaczonych do produkcji klinkieru wynosi 1000-1500 stopni Celsjusza.